You are here
12575949_1692459500993339_224207620_n Life Misztikum 

A IX. LÉGIÓ

Mi történhetett Augustus császár elhíresült IX Hispania névre hallgató légiójával? Hová tűnhetett 5000 ember fegyverestül páncélostul? De a rómaiaknak nem ez az egy elveszett légiójuk van, hanem pl. nem sokkal a IX. után eltűnt a XXI. Rapax légió is…

 A IX. LÉGIÓ12625759_1692459477660008_465944854_n

Több film feldolgozta a IX légió történetét, bár biztosat nem tudunk a sorsukról. Mi is pontosan a légió? Hatalma csúcsán a Római birodalom a mai Spanyolországtól Szíriáig terjedt, északon Britannia, délen pedig Tunézia és Egyiptom volt a határa. Az akkori világ népességének egynegyede élt a császárok uralma alatt. Ekkora birodalmat kőkemény logisztikával és vasfegyelmű hadsereggel tartották fenn.

A légió létszáma sokat változott az idők folyamán. A fennmaradt adatok szerint Augustus 50 légiót hagyományozott utódjára, de ezen belül 25 volt aktív szolgálatban. A késői császárkor idejére a légiók száma 175-re nőtt. Alapban 3000 gyalogos és 300 lovas alkotott egy légiót. Viszont a hódító erők, vagy a megtorlásban résztvevő egységek létszáma az 5000 főt is elérte légiónként.

Több is eltűnt a történelemből. A XXI. Rapax légiót a szarmaták ellen vezényelték Pannóniába, ahol nyomuk veszett. Nemrégiben találtak rá a vereséget szenvedett légió maradványaira a mai Alföldön. a XXII. légió pedig Egyiptomban adott hírt magáról utoljára.

A leghíresebb persze maga a IX. Hispania légió. Nevét a Hispániai szolgálatuk után kapták. Állomásoztak a mai Horvátországban is. Isz. 43-ban a IX-et választották a Britanniai partraszálló erőnek. Ez ugye minimum 5000 főt jelent. Tudomásunk van róla, hogy Julius Agricola vezérletével több sikeres hadjáratot vívtak Észak Skóciában. Katonái egész biztosan ott voltak a Mons Graupius-i döntő ütközetnél. Ez után visszatértek Yorkba, ahol az Ouse folyó feletti kővár építésében segédkeztek. Ez után néma csend. Néhány kósza leírás maradt fenn mindössze, hogy a légiót észak felé látták menetelni. Egy biztos, hogy 122-ben a VI. Victrix légió érkezett Britanniába a IX. pótlására. az 1940-es évek vége felé előkerült ugyan egy bronz sas a hamphshire-i Silchesterben, de e lelet megosztja a történészeket.

A Skót felföldeken élők néha még ma is jelentik, nagyon erős köd idején, hogy légionáriusokat látnak némán masírozni arrafelé. Aztán halálsikolyok kard és pajzscsattogásokat vélnek hallani.  Egy biztos. A IX. légió 5000 embere tűnt el nyomtalanul. Sem csontok, sem fegyverzet, sem pénzérme semmi, de semmi nyom nem maradt utánuk.

Csak a legendájuk. E legenda nyomán váltak a történelem halhatatlanjaivá.

Írta:

Vodicska Tamás

Related posts

Leave a Comment