You are here
13179404_1739598416262794_7962804011871668808_n Non-stop Tapolca 

Kifizették a béreket a “csődbe ment” vállalkozásnál. – Kinizsi vár

Az önkormányzat non-profit kft-jének volt ügyvezetője azonnali hatállyal mondott le februárban a cég vezetéséről, a vár üzemeltetését pedig önkormányzati szakfeladatként vette a település önkormányzata.

Nagyvázsony Község Önkormányzata március hó elején, határidőre fizette ki a Kinizsi Vár dolgozóit, annak ellenére, hogy a gazdasági társaság készpénzkeretében és a bankszámlán összesen alig volt 280.000 Ft. A non-profit kft. május végéig kinevezett ügyvezetője beszámolt a testületnek az átadás-átvételről. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a március 21-i testületi ülésen hangsúlyozta: “gyakorlatilag egy csődbe ment vállalkozásnak lehet minősíteni a non-profit kft-t”. A következő megállapításokat tette Cseke Terézia ügyvezető asszony a legutóbbi testületi ülésen, beszámolójában:

 • a vár készpénz-állománya február 28-án 136.252 ft volt
 • Mekler Norbert ügyvezető átadott 1 sim-kártyát, 6 db. kulcsot, riasztókódokat, tárgyi eszköz-leltárral a vár nem rendelkezett (kiállítási tárgyakról, technikai eszközökről, árukészletről stb.)
 • volt ügyvezető nyilatkozata szerint nincs külső tartozása, “emlékei szerint” 70.000 ft. “lehet” a bankszámlán (valójában 150.000 ft. volt, a külső tartozásról szóló kijelentés hamar megdőlt)
 • nem a falu tulajdona a vár facebook-oldala, hanem Nyuzó Attiláé
 • az átadásnál jelen lévő önkormányzati dolgozók bejárták a várat, “iszonyatos” rendetlenséggel szembesültek (fotódokumentációk készültek), különösen a volt igazgató irodájában
 • a leltározást az önkormányzat dolgozói, pénzügyi munkatársai napokon át tartó munkával a fellelhető eszközökről részletes leltárt készítettek, az ajándékboltban található eszközök értéke körülbelül 700.000 ft
 • az önkormányzat segítségével határidőre át lettek jelentve a dolgozók és a februári munkabérek is rendezve lettek
 • az atadás-átvételkor tett volt ügyvezetői nyilatkozat, miszerint a non-profit kft. “nem tartozik senkinek”, néhány napon belül dőlt meg: a Bakony-Balaton TDM-től fizetési felszólítás érkezett a várhoz, miszerint a non-profit kft. 570.000 ft-tal tartozik a cégnek
 • “nem felel meg a valóságnak az az állítása sem Mekler Norbertnek, mely szerint nem kötött senkivel sem 2017-re szóló megállapodásokat. Török Tiborral 2016 januárjától kötött bérleti szerződést a Történelmünk nagyjai kiállítás bérlésére, mely 2016. december 31-vel járt volna le, de egy automatikus hosszabbítás lépett életbe, mert december elején lett volna lehetőség a szerződés bontására. Ezt az ügyvezető úr nem tette meg, így havi 140.000 forint bérleti díjat kell fizetnünk (…).” Török úrral ugyancsak a várnyomdára van szerződés havi 60.000 ft. bérleti díjfizetés mellett. Ez ugye összesen évi több, mint 2 millió forint lenne, ha az új vezetés nem intézkedne a szerződés megszüntetéséről
 • A Felelső Szülők Iskolája kft-nek (képviselője Tibenszky Mónika, számos cikket ő készített korábban, és ez a cég intézett egy kitüntetést is) “médiakampányra” havonta (!) 153.125 forintot fizetett 2015 áprilisa óta a non-profit kft. Itt két oldalas szerződés készült, második oldalon az aláírások, vállalási díj, az első oldalon (amely nincs összetűzve a második oldallal, aláírás és szignó nincs rajta…) pedig a megbízás időszaka szerepel. Ez a szerződés tehát szintén majdnem eléri a 2.000.000 forintot éves szinten. A szerződés megszüntetése érdekében intézkedés történt.
 • a Mátyás Udvarral nem talált szerződést az új ügyvezető és bérleti díj beszedéséről sem számlákat. A büfé üzemeltetőjével korrekt, átlátható szerződés készül a napokban.
 • A vár kft. laptopját “szakértő” 2016. év nyár végén selejtezésre javasolta. Így számítógépe jelenleg nincs a non-profit kft-nek
 • új könyvelőt bízott meg a kft. új vezetője (Molnárné Vajda Krisztinát), aki az önkormányzat pénzügyi vezetője is, így garantált lesz az átlátható és jogszerű gazdálkodás
 • elkészült a 2017-es pénzügyi terv, melynek célja a veszteség nélküli üzemeltetés (ezt a testület egyhangúlag fogadta el március 21-én)
 • a gazdasági társaság a GINOP-programból tud munkaerőt foglalkoztatni és ezzel segíteni az önkormányzat feladatait szabályszerű együttműködési szerződéssel
 • a felügyelő bizottság (FB., 2016 áprilisától írásban kérte a volt ügyvezetőt az átláthatóbb gazdálkodásra) és a non-profit kft. között szoros együttműködés alakul ki, az FB negyedévente kap részletes beszámolót

Az önkormányzat dolgozói beszámoltak az alábbiakról:

 • rendeződtek a pénztárgépek és terminálok, az ajándékboltba megkezdődtek az ajándékbolt bizományi és a vár program-szerződéseinek előkészítései
 • a non-profit kft. volt könyvelőjét február 7-e óta kérik a főkönyvi kivonat átadására, de ez még a március 21-i testületi ülés napjáig sem történt meg. E dokumentum nélkül nehezen tudja elkezdeni a független belső ellenőr munkáját, hiszen a FB. és a testület április végéig-május elejéig szeretne a belső ellenőrtől teljes képet adó jelentést kapni (a belső ellenőrzés törvényi kötelezettség függetlenül minden helyi eseménytől)

A vár önkormányzati szakfelügyeletként üzemeltetett Kinizsi Vár felelős önkormányzati dolgozói bemutatták az üzemeltetési koncepciót, benne számos változással, új partnerekkel, programokkal, amelyet a képviselő-testület megtárgyalt és egyhangúlag elfogadott. A koncepció letölthető innenvár koncepció

Mekler Norbert ügyvéddel (dr. Nyuzó Péter) írásban kereste meg a non-profit kft-t  és 3 millió forint kifizetését kéri (peren kívüli megegyezéssel) tekintettel arra, hogy szerinte őt ellehetetlenítették.

A képviselő-testület a levelet Dr. Németh Ákos ügyvédhez irányította a volt ügyvezető megkeresését. Az önkormányzat dolgozói és a képviselőtestület hangsúlyozta: a település célja, hogy a Kinizsi Vár és a non-profit kft. úgy üzemeljen, hogy az átlátható, transzparens gazdálkodást és év végére tisztes nyereséget jelentsen Nagyvázsonynak.

Írja a http://nagyvazsony.hu weboldal beszámolójában.

Fotó: Taál István

Related posts

Leave a Comment