You are here
dsc_2457 Non-stop Tapolca 

A múlt őrzője – Rendelhető a Szent György-hegy könyve

A Nagy Káli Könyv után elkészült a Szent György-hegy könyv is, amelyet már lehet rendelni itt. Bojár Iván Andrással beszélgettem, hogyan állt össze a mű és kik segédkeztek abban, hogy elkészüljön.

bojar-ivan-foto-1

A Nagy Káli Könyv során már együtt dolgoztak. Most hasonlóan olajozottan ment a munka?

Ennél a könyvnél, elfoglaltságai miatt, sajnos nem volt lehetőségünk Darabos Gyuri fotós barátommal ismét együtt dolgoznunk. Természetesen lesznek képei a könyvben, de a munka túlnyomó részét a nagyon tehetséges fiatal balatonrendesi fotós, Orbán Péter végezte el. Minden új együtt munkálkodás izgalmas. Ez is az volt. Örömmel tapasztaltam meg a pályája elején álló Péter érett látásmódját, felkészültségét és a feladathoz való profi hozzáállását. Nagy szakmai jövőt jósolok neki. Mellette néhányan besegítettek a könyvbe, mint Amberg Anna, Bercsi Gábor, Tarkhan Oláh László, Hardi Ferenc, Vargha Norbert, Josef Jordan, Kónicz László, Osvald Gábor és jó néhányan mások is, akiknek a korábbi munkáit elsősorban az interneten, a közösségi oldalon keresztül ismertem meg. Csodálatos társaság gyűlt így össze a kötetben.

Kikből tevődött össze a csapat, akik részt vettek a könyv megalkotásában?

Érdekes dolog, hogy ez a könyv félig-meddig már egy virtuális világ életképességéről tesz tanúbizonyságot. Bő évvel ezelőtt létrehoztam egy FB-csoportot a hegy számára, amelyhez azóta ötezernél is többen csatlakoztak. Örömmel látom, hogy nagyon sokan Tapolcáról és a környékről. Rengeteg embert, akiknek a munkája, élete látható lesz a könyvben ezen a felületen keresztül ismertem meg. Később valódi találkozások is követték a chates kapcsolatfelvételt. Némelyekkel meg barátivá is vált a viszony. Ugyanez igaz a fotósokra is. A közösségi oldalakon történt fényképmegosztásaikon keresztül kaptam fel a fejem, hogy ez vagy az a fotós milyen hihetetlenül tehetséges és jó szemű. Ezen a vonalon vontam be aztán őket a munkába.

dsc_4759560x374
http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

 

Melyik kiadó volt, aki támogatta azt, hogy kiadásra kerüljön, esetleg további mecénások is adódtak, akik hozzájárultak ahhoz meg jelenhessen?

A Szentgyörgyhegy könyvet ugyanaz a kiadó, az I.V.O.N. adja ki, amelyik a Nagy Káli Könyvet. A megjelentetés módja is hasonló: mi az alkotók “hozomra” dolgozunk, a kiadó előfizetők toborzásával megteremti a nyomdaszámlához szükséges összeget, s miután kinyomtatta, megjelentette a könyvet, az eladott példányok révén fizet ki bennünket, alkotókat, ha ki tud fizetni. Ez a mi kockázatunk. Mindannyiunk közös érdeke tehát, hogy a könyv sikeres legyen. és egy picit talán az előfizetőké is, hiszen, ha ez a módszer működik, akkor tudjuk a munkánkat továbbfolytatni, s a régió más értékeit is fokról fokra feltárni, bemutatni. Szponzoráció, szubvenció nem jellemző, és ez magyarázza a könyv magas árát is, ami a kiemelkedően drága és minőségi papír, speciális nyomdatechnológia és a magas színvonalú kötés árából, műveleti költségeiből áll össze. A munka elején el kellett döntenünk: kiváló minőséget, átlagosat, vagy vacakot akarunk-e létrehozni? A Nagy Káli Könyv után nem lehetett visszalépni, maradtunk az eredeti úton, a ma ismert legjobb minőség mellett. Ennek pedig sajnos ennyi a költsége, s ezért az ára is.

Milyen szempontok alapján kerültek be a fotók a könyvbe? Kb. mennyi kép közül kellett kiválogatni azokat, amelyek végül is bele kerültek?

A Nagy Káli Könyv esetében nyolc éven át bóklásztunk a környéken és sok ezer fotó készült. Erre most nem volt sem idő, sem lehetőség. Orbán Péterrel sokkal koncentráltabban kellet dolgoznunk. Mivel a hegyet ismertem, a fejemben is letisztultabb volt a lista, hogy miről és honnan szeretnék fényképet. Természetesen, engedve a digitális technológia léha csábításának, most is jelentősen több kép született, mint amennyi a kötetbe kerül, de korántsem volt túlzó a túlfotózás. A kötetbe végül, becsléseim szerint 5-600 fotó kerül majd be, de egészen pontos számot nem tudok mondani.

dji_0440
http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

Pár gondolatban meg tudnák fogalmazni, hogy mit szeretnének közvetíteni ezzel az albummal vagy miben lehet segítség a térségnek vagy hazánknak?

Meggyőződésem, hogy az egész Káli vidék legkiemelkedőbb értéke és erőforrása: a szépsége. Akik itt képzelik el a jövőt, erre kell építsenek. Lehet próbálkozni iparral, bányászattal, de a történelem hamar, pár évtized alatt bebizonyította, hogy ezek zsákutcák. Mindent, ami csúnya, a múlt negatív öröksége, el kell távolítani a tájból, hogy az a maga harmonikus szépségével tudjon érvényesülni. Éppen úgy, ahogy Provence vagy Toscana mesés tájain sem virítanak gyárak, üzemek, tájsebek, hanem a táji szépséget hagyják érvényesülni, itt is ennek kellene az elsődlegesnek lenni. Ez az alap, amire aztán minden egyéb, agrárium, szolgáltató ágazat rá tud épülni. Nekünk magyaroknak el kell hinnünk, hogy itt Európa egyik legszebb, még eredeti állapotában lévő régiójában élünk. Páratlan érték, ami sokkal koncentráltabb figyelmet követel. Valamint felkészült szakértők által összeállítandó koncepciót. Szerintem a Nagy Káli Könyvvel sokak látásmódját sikerült átalakítanunk, ráismertetnünk a fenti állítás igazára. A Szentgyörgyhegy könyvvel két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Mindenekelőtt arra, hogy egy mondjuk Somlóhoz vagy Tokajhoz hasonló adottságú hegy, pusztán a pár évtizede elirányított gondolkodásmód begyepesedése miatt, örökre be legyen sorolva valahová Badacsony mögé pusztán azért mert a két hegy egymás mellett áll és nem 32 km távolságban. Ha Somló is itt állna a Tapolcai medencében, ugyanez lenne a sorsa, ami mutatja a dolog abszurditását. A Szetgyörgyhegy, ha a régi boraira, de különösen ha mai borászataira és más unikális értékére gondolunk, a legmesszebb menőkig megáll a maga saját lábán. Sőt! Másik szempontom, hogy az olyan életforma, élet minőség, ami a Káli vidéken mindenütt megtalálható, néhány helyen ritka intenzitással, sűrűséggel és tiszta állapotban lelhető föl. Ilyen a Káli-medence, de épp ilyen a Szentgyörgyhegy is. Ez utóbbiról eddig kevesen gondolták. A könyv és a facebook csoport most alkalmat teremt, hogy nyilvánvalóvá váljék.

Miért pont a Szent György-hegyet választották témának?

Ennek van külső és személyes magyarázata is. Nekem a nem túl ismert szakma, a település-márkázás az egyik szakmám. Vagyis tudok úgy tekinteni egy falura, városra, tájegységre, mint márkára. Nem kell semmi rosszra gondolni ez alatt. A márkaalapú gondolkozás pusztán annyit jelent, hogy van módszerem a hely igazi értékeinek a felismerésére, kiszűrésére, rendszerezésére. És esetleg van ötletem arra is, hogy ezekkel az értékekkel hogyan kellene okosan gazdálkodni a jövőben. Külső ok tehát, hogy nagyon sokféle (borászati, geológiai, szakrális, életmód, stb.) értéket ismertem föl és rendszereztem a hegyünkről és ezeket most szeretném a nagyközönségnek átadni.

dsc_1837560x373
http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

Iván az Ön számára miért ennyire vonzó a Szent György-hegy? Mit adott az Ön számára?

Igen. Erre a kérdésre a másik magyarázat a válasz. A személyes. A kilencvenes évek legelején, idestova negyed évszázada hogy apám egy napon elhozott ide Budapestről, megmutatta nekem a Szentgyörgyhegyet. Sőt, akkor még csekély összegért vett egy apró pincét is a számomra, s ezzel elindított egy úton, amiért örökké hálás leszek neki. Ezek a Szentgyörgyhegy vonzásában töltött évek és évtizedek beleégtek az életembe. Összekapcsolódtak a családom sorsával, bánataival, de szerencsére többnyire örömeivel. Így aztán mára a Szentgyörgyhegy lett az életem. Nem tudok ennél személyesebb indokot mondani.

dsc_2457
http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

Hol lehet megvásárolni a megjelenő könyvet?

Egyelőre előfizetéssel lehet, a szentgyorgyhegykonyv.hu oldalon. Szerintem okosabb is így, mert sajnos a kötet előállítása most sem tud olcsóbb lenni mint egyébként. Ezzel a módszerrel viszont kedvezőbb áron tud hozzájutni az olvasó mintha megvárja amíg a könyv a könyvesboltokba kerül.

Esetleg a jövőben várható még folytatás egy további környékbeli természeti környezet bemutatásával?

Darabos Gyuri fotós barátommal már dolgozunk egy Pécs könyvön, de a laptopomon ott várakozik egy dokumentum: benne egy az első tartalmától teljesen elütő új Nagy Káli Könyv tervezett tartalomjegyzékével. Ez egyelőre csak játszadozás az ötletekkel. Hogy valaha lesz-e ebből az álomból valami, azt ma még nem tudhatjuk.

dsc_0822
http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

 

Fotók forrása:

http://szentgyorgyhegykonyv.hu/a-konyv.html

További infók:

http://szentgyorgyhegykonyv.hu/index.html

Related posts

Leave a Comment