You are here
Krisztus Film 

Húsvéti filmajánló: Krisztus utolsó megkísértése

Jézus Krisztus élete az egyik leghálásabb témája a filmkészítőknek, a témához már nyúltak monumentális módon (Zefifrelli: Názáreti Jézus e.), posztmodern eszközökkel (Paoslini: Máté evangéliuma) és meglehetősen öncélúan (Mel Gibson: Passió), ám egyik említett film sem adott számomra olyan spirituális élményt, mint Martin Scorsese 1988-as botrányfilmje.

Read More